тел. (044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

ПІДРАХУНОК ЗАПАСІВ НАФТИ І ГАЗУ

Підручник складається з п’яти частин, в яких відображено теоретичні й практичні питання підрахунку запасів нафти і газу. Наведено класифікацію запасів і ресурсів та її роль у підрахунку запасів нафти і газу. Описано методи підрахунку запасів та оцінювання ресурсів. Висвітлено особливості підрахунку й перерахунку запасів на різних стадіях вивченості покладів, методичні аспекти підрахунку запасів за допомогою геоінформаційних систем. Розглянуто питання щодо працювання звіту з геолого-економічної оцінки нафтових і газових родовищ і подання його в ДКЗ України.
Для студентів, які навчаються за спеціальністю «Геологія нафти і газу», аспірантів, слухачів закладів післядипломної освіти та широкого кола фахівців із нафтогазової справи. 

Підрахунок запасів нафти і газу: підручник / Рудько Г.І., Ляху М.В., Ловинюков В.І., Багнюк М.М., Григіль В.Г. – За заг. ред. доктора геолого-мінералогічних наук, доктора географічних наук, доктора технічних наук, професора Г.І. Рудька. – Київ – Чернівці: Букрек, 2016. – 592 с.
ІSBN 978-966-694-256-5