(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Завдяки роботі Державної комісії України по запасах корисних копалин, як було зазначено в опублікованій ООН офіційній доповіді Цільової групи експертів Європейської економічної комісії ООН, Україна є першою країною з членів Європейської Економічної Комісії ООН, яка на державному рівні адаптувала Рамкову Класифікацію ООН для викопних енергетичних та мінеральних ресурсів.

Серед постійних партнерів ДКЗ:

 • Всесвітня енергетична рада (WEC)
 • Організація країн – експортерів нафти (OPEC)
 • Американська асоціація геологів-нафтовиків (AAPG)
 • Норвезький нафтовий директорат (NPD) та державна компанія "Статойл"
 • Об‘єднаний комітет з міжнародних стандартів та звітності про запаси твердих корисних копалин (CRIRSCO)
 • Європейська федерація геологів (EFG)
 • Міжнародна агенція з атомної енергії (IAEA)
 • Бюро міжнародних стандартів обліку і звітності (IASB)
 • Міжнародна організація із стандартизації (ISO)
 • Товариство інженерів нафтовиків (SPE)
 • Всеросійський науково-дослідний інститут економіки мінеральної сировини (ВИЭМС)
 • Федеральна державна установа «Державна комісія по запасах корисних копалин» (ФГУ ГКЗ)
 • Австралійський об‘єднаний комітет по рудних запасах (JORC)
 • Південноафриканський гірничо-металургійний інститут та інші

Науково-технічна діяльність ДКЗ спрямована на гармонізацію Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України з класифікаційними схемами провідних світових організацій, таких як CRIRSCO (Об‘єднаний комітет по міжнародних стандартах звітності про тверді корисні копалини) та SPE (Спілка нафтових інженерів), з метою створення умов для співставлення запасів корисних копалин, підрахованих за різними системами.