(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Діяльність ДКЗ

Кількість розглянутих родовищ в ДКЗ

У ДКЗ працюють досвідчені фахівці з досвідом роботи у сфері надрокоритсування та геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин. Крім того, до проведення державної експертизи на договірних засадах ДКЗ залучає висококваліфікованих спеціалістів з розвідки, видобутку, переробки корисних копалин, екології та економіки мінеральної сировини.

В структурі ДКЗ в межах двох управлінь залучено до работи понад 200 експертів.

Динаміка кількості розглянутих звітів з матеріалами геолого-економічних оцінок і підрахунку запасів корисних копалин по роках

 

Основна мета геолого-економічної оцінки – виявлення інвестиційно привабливих геологічних об'єктів для освоєння, встановлення їх промислового значення й економічної ефективності експлуатації.

Для здійснення науково-методичної та експертної діяльності ДКЗ розробляє та впроваджує нормативно-методичні основи щодо геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин, з врахуванням сучасної практики і міжнародних стандартів оцінки об’єктів надрокористування.

З 2016 р. за бажанням користувачів надр ДКЗ проводить перевірку, аналіз та аудит матеріалів з геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянок надр, виконаних відповідно до класифікаційних систем сімейства CRIRSCO для твердих корисних копалин, системи управління вуглеводневими ресурсами SPE (PRMS) для запасів нафти та газу, класифікації Червоної Книги МАГАТЕ для запасів уранових руд, а також до РК ООН-2009 для всіх корисних копалин.