(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

ГЕОЛОГІЯ І ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РОДОВИЩ КАОЛІНУ УКРАЇНИ

Висвітлено генетичні особливості первинних і вторинних каолінів родовищ України. Описано геологічну будову родовищ та якість каоліну в основних країнах, які видобувають цей мінерал, геологічну будову родовищ елювіальних каолінів у межах Українського щита, що повʼязані з корою вивітрювання кристалічних порід докембрійського віку, гідротермально-метасоматичних каолінів Берегівського каолінового району, геологічну будову родовищ вторинних каолінів, розвинених в депресіях кристалічного фундаменту Українського щита та на його схилах. Розглянуто основні особливості пошукових і розвідувальних робіт родовищ каолінів, прямі пошукові ознаки наявності первинних каолінів для створення баз даних і прогнозної карти на первинні каоліни. Описано технологічні процеси збагачення каоліну в світі (США, Велика Британія, Чехія). Дано техніко-економічну оцінку, обґрунтовано економічну доцільність розробки родовищ каолінів. Визначено перспективи розвитку та освоєння родовищ каолінів.

Для геологів, аспірантів, студентів геологічних і гірничих спеціальностей вищих закладів освіти і широкого загалу читачів.

Г.І. Рудько, В.М. Озерко, І.В. Шепель. Геологія і геолого-економічна оцінка
родовищ каоліну України / за ред. Г.І. Рудька. – Чернівці, Букрек, 2015. – 336 с.

Автори:
Г.І. Рудько, В.М. Озерко, І.В. Шепель