(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Наукове супроводження геологічних об'єктів з метою оптимізації використання ресурсів надр (моніторинг надрокористування)

У монографії розкрито концептуальні основи поняття моніторингу надрокористування локального рівня – нового інструменту управління державним фондом надр. На прикладі групи родовищ корисних копалин розглянуто процедуру проведення моніторингу. Формалізовано описано процес моніторингу, який надалі може бути покладений в основу проектування і розробки системи моніторингу надрокористування різного рівня. Визначено загальний склад і структуру інформаційно-аналітичної системи моніторингу надрокористування об’єктового рівня, описано її основні функціональні елементи та їх взаємодію з центральною базою даних, елементами ERP-системи організації.

Для геологів, географів, екологів, науковців, аспірантів, докторантів та широкого загалу читачів.

Наукове супроводження геологічних об’єктів з метою оптимізації використання ресурсів надр (моніторинг надрокористування) / за ред. Г.І. Рудька. – Київ – Чернівці, 2015. – 592 с.

Колектив авторів:

Г.І. Рудько, С.В. Гошовський, П.С. Голуб, С.А. Хоменко, О.В. Нецький, С.М. Бухтіяров, Г.В. Сімаченко