(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Енергетичні ресурси геологічного середовища України (стан та перспективи) том 1

Розглянуто й проаналізовано енергетичний потенціал надр України: стан і перспективи нарощування вуглеводневих покладів традиційного та нетрадиційного типів, твердих горючих корисних копалин (вугілля, горючі сланці), а також мінерально-сировинну базу урану. Схарактеризовано нафтогазоносні регіони України: Західний, Східний, Південний. Розкрито проблему формування покладів вуглеводнів. Окреслено технологічні й екологічні аспекти нафтогазодобувної діяльності. Запропоновано методологію створення постійно діючих різномасштабних еколого-технологічних моделей, спрямованих на оптимізацію еколого-технологічних складових на всіх стадіях реалізації проектів розвідки й розробки родовищ вуглеводневої сировини. Розроблено наукові та методичні основи їх використання. Розкрито базові принципи Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України. Висвітлено положення законодавства держави щодо регулювання питань енергетичних ресурсів України. Запропоновано заходи, впровадження яких забезпечить інвестиційну привабливість розробки родовищ вуглеводнів, вугілля, прозорість та ефективність використання мінерально-сировинного потенціалу країни.

Для геологів, екологів, науковців, фахівців які займаються питаннями пошуків та розвідки родовищ вуглеводнів, вугілля, горючих сланців, урану, а також студентів геологічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, широкого загалу читачів.

Енергетичні ресурси геологічного середовища України (стан та перспективи) : у 2 т. / за ред. Г.І. Рудька. – Чернівці : Букрек, 2014. – Т. 1. – 528 с.

Автори:
Г.І. Рудько, О.І. Бондар, В.І. Ловинюков, А.Х. Бакаржієв, В.Г. Григіль, В.Р. Хомин, Б.Й. Маєвський, О.В. Цибульська, О.В. Нецький, С.Ф. Литвинюк, Л.А. Бордак, В.В. Бала, О.А. Лагода