(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Основні біостратиграфічні етапи історії Землі. Сценарії техногену

Основні біостратиграфічні етапи історії Землі. Сценарії техногену / Г.І. Рудько, Г.Р. Бала (за ред. доктора геолого-мінералогічних наук, доктора географічних наук, доктора технічних наук, професора Г.І. Рудька). – Київ–Чернівці: Букрек, 2014. – 224 с.

Розглянута біогеологічна історія Землі як процес безперервної трансформації і постійної адаптації від первинних форм життя до її сучасного стану. Розвиток життя на Землі відбувався за умови змін геологічних процесів, хімічного складу атмосфери і водного середовища, в періоди між глобальними катастрофами. В результаті цієї трансформації більш ніж за 3,8 млрд років сформувалася антропогенна система «людина–геологічне і суміжні середовища», яка інтенсивно змінює біосферу створивши прецедент невідповідності потреб людства і ресурсів біосфери.

Визначено основні сценарії розвитку людини і біосфери внаслідок техногенної діяльності. За результатами виконаних досліджень визначено біогеологічні умови розвитку життя на Землі. Досліджено сценарії ходу техногену і роль людини в умовах інтенсивної трансформації біосфери
за рахунок техногенної діяльності.

Для геологів, географів, екологів, науковців, політиків, студентів геологічних, географічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, старшокласників, широкого загалу читачів.

Рудько Г.І., Бала Г.Р.