(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Геолого-економічна та вартісна оцінка родовищ корисних копалин як показник ефективності інвестиційних проектів

Розглянуто різноманітні методи геолого-економічного аналізу та вартісної оцінки родовищ і ділянок надр для встановлення ефективності інвестиційних проектів. Описано основні види капіталу, підходи до фінансування проектів гірничодобувних підприємств. Схарактеризовано сучасні умови геологічного вивчення надр.

Викладено базові принципи класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України. Проаналізовано дієві методи оцінки ризиків. Розглянуто комп’ютерні технології в геолого-економічному аналізі та вартісній оцінці надр.

Для широкого загалу фахівців, спеціалістів-геологів, економістів, які займаються питаннями надрокористування, аналізом ефективності інвестиційних проектів у цій галузі, геолого-економічною і вартісною оцінкою родовищ та ділянок надр.

Геолого-економічна та вартісна оцінка родовищ корисних копалин як показник ефективності інвестиційних проектів / за ред. Г.І. Рудька. – Чернівці : Букрек, 2013. – 304 с.

Автори:
Г.І. Рудько, В.О. Дудінов, Т.О. Бурдейний, Є.І. Майборода, О.В. Нецький, О.А. Лагода, О.В. Цибульська