(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Закономірності формування та розподіл родовищ вуглеводнів. На прикладі вуглеводневого потенціалу палеозойських басейнів світу

Розглянуто сучасні концепції формування родовищ вуглеводнів. На основі аналізу численних закордонних і вітчизняних літературних джерел встановлено закономірності розміщення палеозойських басейнів світу, описано їх геологічну будову, особливості нафтогазонакопичення. Побудовано схеми розміщення палеозойських басейнів, вказано запаси палеозойських басейнів відносно світових запасів нафти і газу. Наведено стратиграфічні колонки палеозойських басейнів, інтервали нафто- і газоносності. 

Для студентів геологічних спеціальностей вузів, геологів, науковців, фахівців з пошуків та розвідки покладів вуглеводнів.

Закономірності формування та розподіл родовищ вуглеводнів. На прикладі вуглеводневого потенціалу палеозойських басейнів світу. 
Старосельський Є. М., Рудько Г.І., видавничий дім "БУКРЕК" 2012  328 с.