(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Родовища бурштину України та їх геолого-економічна оцінка

Виконано комплексний аналіз палеогеографічних умов формування, геологічної будови та поширення покладів бурштину, наведено їх геолого-промислову характеристику. Розглянуто теоретичні й методичні аспекти геологоекономічної оцінки родовищ і проявів бурштину. Дано прогнозну оцінку перспектив відкриття нових родовищ бурштину на території України. Описано екологічні наслідки видобування бурштину та шляхи їх подолання. Наведено правові аспекти освоєння родовищ бурштину в Україні.

Для геологів, науковців, фахівців, які займаються проблемами родовищ корисних копалин, а також студентів геологічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, широкого загалу читачів.

Георгій Рудько, Станіслав Литвинюк
Родовища бурштину України та їх геолого-економічна оцінка / За ред. Г.І. Рудька. – Київ–Чернівці: Букрек, 2017. – 240 с.