(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

МАКРОЕКОЛОГІЯ УКРАЇНИ

Державна комісія України по запасах корисних копалин опублікувала монографію Г.І. Рудька, О.І. Бондаря "Макроекологія України", присвячену актуальним екологічним проблемам навколишнього середовища України. 

В монографії розглянуто макроекологічні проблеми, виконано їх ранжування відповідно до стану макроекосистем, оцінено їх вплив на розвиток України. Вивчено сучасний макроекологічий стан держави, демографічні чинники та їх вплив на макроекологічну ситуацію в Україні, оцінено екологічні загрози й ризики та їх наслідки для демографічних, міграційних, урбанізаційних процесів в Україні.

Досліджено вплив енергетичної галузі на стан навколишнього природного середовища, а також розробки родовищ корисних копалин як чинника екологічних проблем України, спрогнозовано екологічну ситуацію в державі, окреслено сценарії розвитку України та шляхи подолання екологічної кризи, розглянуто основні екологічні проблеми людства та шляхи їх вирішення. 

Для екологів, геологів, політиків, географів, економістів та широкого загалу читачів.
Рудько Г.І. , Бондар О.І. Макроекологія України / За ред. Г.І. Рудька. – Київ–Чернівці: Букрек, 2020. – 520 с.

 

Відзиви:
FileDescription
Download this file (01_Vasiliy_Petruk.pdf)ВідзивВасиль Петрук, д.т.н., професор, Заслужений природоохоронець України, директор інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національного технічного університету
Download this file (02_Kovakenko_Frolov.pdf)ВідзивІ.Л. Коваленко, завідувач кафедри Технології неорганічних речовин та екології ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», доктор технічних наук, професор. Л.А. Фролов, доцент кафедри Технології неорганічних речовин та екології ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», кандидат технічних наук, доцент.
Download this file (03_Pavlyuk.pdf)ВідзивМ. Павлюк, директор ІГГГК НАН України, академік НАН України.
Download this file (04_Chernichenko.pdf)ВідзивГ.О. Черниченко, зав.кафедрою раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища Маріупольського державного університету, д. екон. наук, проф., заслужений працівник освіти України.
Download this file (05_Portnov_Isatayeva.pdf)ВідзивВ.С. Портнов, доктор технических наук, профессор кафедры ГРМПИ, КарТУ, Ф.М. Исатаева, доктор Ph.d кафедры ГРМПИ, КарТУ
Download this file (06_Rumynin.pdf)ВідзивДиректора Санкт-Петербургского отделения Института геоэкологии им. Е.М.Сергеева РАН член-корр. РАН Румынина В.Г.
Download this file (07_Molnar.pdf)ВідзивЗавідувача кафедри географії та туризму Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II, Йосипа Молнара.