(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

РОДОВИЩА ФЛЮОРИТУ УКРАЇНИ ТА СВІТУ: ОЦІНКА І СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ / ЗА РЕД. Г.І. РУДЬКА

Висвітлено промислово-генетичні типи родовищ і проявів флюориту України. Описано історію вивчення флюориту та продуктів його збагачення, вимоги щодо його якості, геологічну будову родовищ і проявів та якість родовищ флюориту в основних країнах, які видобувають цей мінерал, напрями використання плавиковошпатових продуктів. Розглянуто основні особливості пошукових і розвідувальних робіт родовищ флюориту, технологічні процеси збагачення плавиковошпатового концентрату в Україні та світі. Дано техніко-економічну оцінку, обґрунтовано економічну доцільність розробки Бахтинського родовища флюориту. Визначено перспективи розвитку та освоєння родовищ і проявів України.

Для геологів, аспірантів, студентів геологічних і гірничих спеціальностей вищих закладів освіти та широкого загалу читачів. 
Родовища флюориту України та світу: оцінка і стратегічне значення : монографія / За ред. Г.І. Рудька. Київ–Чернівці: Букрек, 2020. 264 с. : іл.

 

Відзиви:
FileDescription
Download this file (1 Shchokin.pdf)ВідзивВ.о. директора НДГРI КНУ, докт. техн. наук, професора, лауреата премії Президента України Щокіна В. (від 12.06.2020 р. № 01-02-191).
Download this file (2 Loktyev  Kostenko.pdf)ВідзивТ.в.о. директора УкрДГРІ, канд. геол. наук Локтєва А.А., завідувача відділу геології рудних та нерудних корисних копалин, д-ра геол. наук Костенка М.М.
Download this file (3 Pavlyuk.pdf)ВідзивДиректора Інституту геології і геохімії горючих копалин, академіка НАН України Павлюка М.І. (№ 77/144 від 18.06.2020).
Download this file (ОТЗЫВ на рецензия на Рудько 2020 (2).pdf)ВідзивДоктор технических наук, профессор кафедры ГРМПИ, КарГТУ Портнов В.С., Докторант кафедры ГРМПИ, КарГТУ Исатаева Ф.М.
Download this file (Флюорит Рудько_Чепіжко_Кадурін_2020_закл.pdf)ВідзивО.В. Чепіжко, д-р геол. наук, проф, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, В.М. Кадурін, канд. геол.-мін. наук, проф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова