(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ / ЗА РЕД. О.В. КИРИЛЮКА, Г.І. РУДЬКА.
Розглянуто поняття про надра, схарактеризовано основні елементи надр. Викладено історію видобутку та систематизації запасів і ресурсів мінеральної сировини. Досліджено процедуру геологічного вивчення надр як важливого процесу отримання інформації про надра з метою задоволення потреб суспільства, особливості розпорядження геологічною інформацією. Визначено систему управління ресурсами корисних копалин як складного комплексу юридично-правових, геолого-економічних та соціально-політичних чинників. Наведено концепції державної та комерційної геолого-економічної оцінок родовищ корисних копалин, сформульовано поняття про ренту та її роль у гірничій галузі. Описано процедуру геологічного супроводу використання надр, зокрема специфіку правових відносин у процесі використання надр.

Проаналізовано структуру геологічної галузі та основних виконавців геолого-економічної оцінки. Схарактеризовано процедуру геолого-економічної оцінки для різних видів користування надрами, техніко-економічне обґрунтування кондицій родовищ. Виконано економічний аналіз запасів корисних копалин, окреслені перспективи освоєння нових видів корисних копалин України та вплив гірничодобувної промисловості на світову еко¬номіку. Проаналізовано правовий стан та напрями вдосконалення державної експертизи, оцінки запасів корисних копалин.
Описано найпоширеніші види геолого-економічного моделювання. Розглянуто процес отримання дозволу на користування надрами згідно із законодавством України.

Для геологів, екологів, географів, надрокористувачів, працівників державних установ, юристів, студентів геологічних, гірничих, юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, широкого загалу читачів.  

Надрокористування в Україні / За ред. О.В. Кирилюка, Г.І. Рудька. – Чернівці: Букрек, 2019. – 688 с. : іл.

 

Відзиви:
FileDescription
Download this file (1_pivnyak.pdf)ВідзивРектора НТУ «Дніпровська політехніка», академіка НАН України Півняка Г.Г.