(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Запрошуємо вас надсилати свої пропозиції, рекомендації та ідеї щодо удосконалення Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр для подальшого їх обговорення в рамках Круглого столу "Нагальні зміни до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр".

Надсилайте свої пропозиції на електронні адреси office@dkz.gov.ua, conf@dkz.gov.ua до 30 вересня 2023 року.

Перейти на сайт конференції

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У ВСЕСВІТІ: РЕСУРСНО-ЕНЕРГОІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ: у 2 т.

У першому томі описано природно-ресурний потенціал та межі його використання людством, схарактеризовано науку і філософію як форму суспільної свідомості, представлено нову парадигму науки та філософії, наведено емпіричні підтвердження полівихрової парадигми системи імпульс–відгук, проведено системно-структурне моделювання як вид геометричного формалізму математики і метод якісного пізнання світу, розкрито екосистему планета–людство. 

Другий том монографії присвячений екосистемі планета–людство, соціуму й особистості в перехідний період, сучасному стану суспільства, проблемам екологічної безпеки та глобалізації, матерії і свідомості, психофізиці, ноосферній (енергоінформаційній) трансформації людини.

Монографія є колективною працею авторів, які мають солідний науковий та професійний досвід у сфері вирішення сучасних практичних і теоретичних екологічних проблем, а також висунення нових ідей і знань про навколишній світ, динаміку розвитку процесів на основі нового підходу до пояснення походження Всесвіту і людини.

Для широкого кола читачів, учених, філософів, студентів.

Бугайов О.П., Рудько Г.І., Білявський Г.О., Яцишин А.В. Екологічна безпека людини у Всесвіті: ресурсно-енергоінформаційний аспект: у 2 т. – Київ–Чернівці: Букрек, 2018. – Т. 1. – 544 с. – Т.2. – 448 с.