(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Стратегічна екологічна оцінка та прогноз стану довкілля. Західного регіону України: у 2 т.

Обґрунтовано наукове й практичне значення конструктивної екології, запропоновано конструктивно-екологічну територіальну модель екологічної безпеки та сталого розвитку Землі, Європейського Союзу, Карпатського Євро-регіону, держави Україна, її Західного регіону. Розглянуто й проаналізовано динаміку, умови, характер техногенного навантаження на геологічне середовище і геоморфосферу Західного регіону України, закономірності та ризики розвитку екзогеодинамічних процесів. Описано особливості районування, наведено відповідні карти ризиків виникнення надзвичайних ситуацій у зв’язку з розвитком карсту і зсувів, висвітлено систему моніторингу небезпечних геологічних процесів, методичні основи й технічні засоби її організації, етапи створення. Наведено основи управління та інженерного захисту процесонебезпечних територій, розкрито базові принципи Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр.

Для геологів, екологів, науковців, фахівців які займаються екологічними проблемами, а також студентів геологічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, широкого загалу читачів.

Стратегічна екологічна оцінка та прогноз стану довкілля Західного регіону України: у 2 т. / За ред. Г.І. Рудька, О.М. Адаменка. – Київ–Чернівці : Букрек, 2017. – Т. 2. – 584 с.

Відзиви:
FileDescription
Download this file (1_Starostenka.pdf)ВідзивДиректора Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна академіка НАНУ Старостенка В.І.
Download this file (2_Klumovuch.pdf)ВідзивГолови правління НАК «Надра України» Климовича Я.Я.
Download this file (3_Korpash.pdf)ВідзивПроректора із НР Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Карпаша О.М.
Download this file (4_Timochko.pdf)ВідзивГолови Всеукраїнської екологічної ліги Тимочко Т.В.
Download this file (5_Kuzio.pdf)ВідзивЗаступника Міністра з питань європейської інтеграції Міністерства екології та природних ресурсів України Кузьо М.С.
Download this file (6_Myamlina_Zelenko_Magpie.pdf)ВідзивПроректора з наукової роботи Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, д-р тех. наук, професора Мямліна С.В., завідувача кафедрою «Хімія та інженерна екологія» д-р тех. наук, професора Зеленько Ю.В., старшого наукового співробітника галузевої науково-дослідної лабораторії «Охорона навколишнього середовища на залізничному транспорті» Сороки М.Л.
Download this file (7_Krasovsky Butenko Andreev Zhilin.pdf)ВідзивЗавідувача кафедри Геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" д.т.н., проф. Красовського Г.Я., професора кафедри Геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" д.т.н. Бутенко О.С., доцента кафедри Геоінформаційних технологій та кос¬міч¬но¬го моніторингу Землі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковсь¬кого "Харківський авіаційний інститут" к.т.н. Андрєєва С.М., доцента кафедри Геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" к.т.н. Жиліна В.А.
Download this file (8_Ushkarenko Morozov Kuzmenko.pdf)ВідзивЗавідувача кафедри землеробства Херсонського держав¬ного аграрного університету, д.с.-г.н., проф. Ушкаренка В.О., професора кафедри гідротехнічних споруд, водопостачання та ГІС-технологій, завідувача проблемної науково-дослідної лабораторії еколого-меліоративного моніторингу імені проф. Д.Г. Шапошникова ХДАУ, к.с.-г.н., проф. Морозова В.В., доцента кафедри сільськогосподарських меліорацій та еконо¬міки природокористування, заступника декана факультету водного госпо¬дарства, будівництва та землеустрою ХДАУ Кузьменка В.Д.