(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Екологічна безпека вугільних родовищ України

Монографія присвячена актуальним проблемам екологічної безпеки при розробці та ліквідації вугільних родовищ України. 

Узагальнено стан екологічної безпеки вугільних родовищ Донецького, Львівсько-Волинського кам’яновугільних і Дніпровського буровугільного басейнів. Наведено технологічні схеми й технічні рішення оптимізації екологічної безпеки. На прикладі об’єктів підвищеного ризику оцінено стан гірничого простору шахт і радіоекологічного впливу в межах Донецького кам’яновугільного басейну. Досліджено вплив породних відвалів вугільних шахт на навколишнє природне середовище. В монографії порушено багато нових питань, для вирішення яких потрібні як матеріальні, так і технічні засоби, а головне – мирне врегулювання конфлікту у Донбасі.

Для екологів, геологів, політиків, географів, економістів та широкого загалу читачів.
Екологічна безпека вугільних родовищ України / За ред. Г.І. Рудька, О.І. Бондаря. – Київ–Чернівці: Букрек, 2016. – 608 с.