(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Наукове супроводження геологічних об'єктів з метою оптимізації використання ресурсів надр (моніторинг надрокористування)

Розвиток і вдосконалення моніторингу надрокористування  геологічного  вивчення  й  видобування  корисних  копалин вкрай важливий, оскільки він є дієвим механізмом державного нагляду за процесом надрокористування, який покликаний не лише максимально сприяти підвищенню ефективності використання надр, а й запобігати шкідливому впливу на довкілля. Державна комісія України по запасах корисних копалин та Український державний геологорозвідувальний інститут видали монографію "Наукове супроводження геологічних об'єктів з метою оптимізації використання ресурсів надр (моніторинг надрокористування)", в якій розкрили  концептуальні  основи  поняття моніторингу надрокористування локального рівня – нового інструменту управління державним фондом надр.

На прикладі конкретних родовищ корисних копалин описано процедуру проведення моніторингу, який надалі може бути покладений в основу проектування і розробки системи моніторингу надрокористування різного рівня. Визначено загальний склад і структуру інформаційно-аналітичної системи моніторингу надрокористування об’єктового рівня, описано її основні функціональні елементи та їх взаємодію з центральною базою даних, елементами системи планування та управління ресурсами підприємства.

Монографія рекомендована для геологів, але буде цікавою для  географів, екологів, науковців, аспірантів, докторантів та широкого загалу читачів.