(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Монографія "Національні та міжнародні класифікації запасів і ресурсів корисних копалин: стан та перспективи гармонізації" перекладена китайською мовою

З 1994 р. Державна комісія України по запасах корисних копалин бере активну участь у розробці нормативно-методичної бази для техніко-економічної оцінки ефективності розробки родовищ корисних копалин у ринкових умовах господарювання з урахуванням міжнародного досвіду. ДКЗ здійснює науково-технічне співробітництво з міжнародними організаціями, які беруть участь у створенні глобального кодексу звітності з користування надрами на підставі єдиної класифікації запасів і ресурсів корисних копалин.

 

В результаті аналізу основних принципів та підходів, покладених в основу державних (національних) та міжнародних класифікацій запасів і ресурсів корисних копалин в 2012 р. ДКЗ було опубліковано монографію "Національні та міжнародні класифікації запасів і ресурсів корисних копалин: стан та перспективи гармонізації", яка викликала значний інтерес не тільки серед вітчизняних, але й закордонних фахівців.

Компанією Шелл був здійснений переклад цієї монографії на англійську мову, що дозволило підкреслити на міжнародному рівні важливість участі України у роботі комісій з розробки й апробації проектів інструктивних вказівок і специфікацій до РКООН для ВВС і ТКК, зокрема на основі прямих контактів із SPE і CRIRSCO; підготовці нормативно-методичних матеріалів, що забезпечують гармонізацію цих класифікацій з національною класифікацією України. В подальшому, високо оцінивши рівень публікації, Центр оцінки запасів і ресурсів корисних копалин Міністерства земель і ресурсів КНР зробив переклад монографії на китайську мову.