(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Формування графіку подання на розгляд ДКЗ матеріалів ГЕО на 2024 рік

Відповідно до Положення про Державну комісії України по запасах корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2000 № 1689, та нормативно-правових актів України, геологорозвідувальні і видобувні підприємства, установи та організації, які планують подання матеріалів, що містять геолого-економічну оцінку родовищ корисних копалин та інші геологічні матеріали щодо вивчення і використання надр, у поточному році подають заявки для включення в графік подання на розгляд ДКЗ матеріалів у наступному році.

 

З метою формування такого графіку до 31 грудня 2023 року очікуємо від заявників інформацію про подання до ДКЗ матеріалів ГЕО на 2024 рік за формою:

 

№ 
з/п

Назва родовища 
(ділянки надр)

Вид сировини
(корисна копалина)

Організація – замовник робіт

Термін надходження
(квартал)

1        
2        
...