(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

СВІТОВА СПІЛЬНОТА ПРИЙМАЄ РАМКОВУ КЛАСИФІКАЦІЮ РЕСУРСІВ ООН ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ

23 листопада 2021 р. Постійне представництво Сполученого Королівства при ООН, СОТ та інших міжнародних організаціях (Женева) разом з Європейською економічною комісією ООН (ЄЕК ООН) провели брифінг високого рівня щодо забезпечення сталого розвитку ланцюгів постачання критичної сировини. Цей звіт є підсумком події: «Постачання критично важливих корисних копалин для майбутнього: міжсекторні перспективи».

У рамках міжнародного звіту відзначено, що ключами до залучення інвестицій в етичні та екологічно чисті джерела критичних корисних копалин є передбачуваність та прозорість. Класифікацію та управління ресурсами необхідно реалізовувати таким чином, щоб інтегрувати фактори ризику, включаючи концентрацію виробництва, соціальні, екологічні проблеми та геополітичні ризики ланцюгів постачання. Рамкова класифікація ресурсів ООН (РКООН) від ЄЕК ООН надає інструмент для такого цілісного аналізу, класифікації природних ресурсів і звітності відповідно до Порядку денного на період до 2030 року. Крім того, Система управління ресурсами ООН (СУРООН), що розробляється, забезпечить набір стандартів для інтегрованого управління природними ресурсами з економічної та екологічної точки зору.

Автори звіту зазначають, що освоєння критичних мінеральних ресурсів вимагає жорстких і складних металургійних процесів для переробки та доведення їх до придатності для різних видів використання «чистої» енергії. РКООН є єдиною доступною міжнародною системою, яка враховує весь ланцюг цінності корисних копалин і робить правильні оцінки на основі еколого-соціально-економічної та технологічної зрілості металургійних процесів. Такі оцінки повинні включати належний екологічний менеджмент та заходи безпеки, які можуть бути потрібними, якщо на певних етапах процесу використовуються небезпечні хімічні речовини.

В Україні РКООН впроваджена зусиллями Державної комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ) та апробована для десятків видів енергетичної і мінеральної сировини, у тому числі до ресурсів підземних вод. Механізми адаптації РКООН до проєктів, пов’язаних із відновлюваними джерелами енергії (біоенергетика, геотермальна енергія, сонячна енергія, енергія вітру та гідроенергетичні ресурси), проектами захоронення (зберігання) CO2 в геологічному середовищі, антропогенними ресурсами, сьогодні є актуальним напрямом роботи ДКЗ.