(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

ДКЗ інформує надрокористувачів щодо оцінки запасів та ресурсів вуглеводнів за класифікаційною системою PRMS

Одним з стратегічних завдань яке стоїть перед Державною службою геології та надр України (Держгеонадра) є оцінка запасів та ресурсів вуглеводнів класифікаційною системою PRMS. Використання класифікаційної системи PRMS при виконанні оцінки запасів та ресурсів вуглеводнів дозволить іноземним інвесторам оцінювати перспективи нафтогазоносних ділянок/родовищ та приймати інвестиційні рішення.

Держгеонадра системно рухається в напрямі адаптації кращих міжнародних стандартів у галузі надрокористування. Важливим кроком стане реалізація законодавчих ініціатив із визнання державою класифікаційною системи PRMS в оцінці запасів і ресурсів вуглеводнів, яка застосовується багатьма країнами та визнаються міжнародними фінансовими установами. Реалізація законодавчих ініціатив дозволить паралельно з оцінкою запасів та ресурсів за національною затвердженою Класифікацією… (постанова КМУ від 05.05.1997 № 432) застосовувати міжнародну класифікацію PRMS, що сприятиме залученню та ознайомленню іноземних інвесторів з вуглеводневим потенціалом України, відповідно, сприятиме нарощенню видобутку нафти й газу та зменшенню залежності від імпорту вуглеводнів.

Система управління вуглеводневими ресурсами PRMS створена світовою професійною спільнотою нафтогазової галузі відповідно до вимог підтримки нафтогазових проектів або управління портфелями активів. 

Як повідомлялося раніше Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ) розробила та оприлюднила на своєму сайті Методичні рекомендації щодо застосування класифікації запасів та ресурсів нафти і газу за системою управління вуглеводневими ресурсами (Petroleum Resources Management System – PRMS).

Методичні рекомендації створені на основі оновленої версії PRMS переглянутої у 2018 році і містять загальні фундаментальні принципи оцінки та класифікації запасів і ресурсів вуглеводнів, забезпечують впровадження єдиної термінології та понять, які використовуються в класифікації запасів і ресурсів за класифікаційною системою PRMS, в нормативно-правовій площині України. Система враховує як технічні, так і комерційні чинники, що впливають на реалізацію проектів, їх терміни та пов’язані з цим грошові потоки. Разом з цим документ спрямований на методичну допомогу щодо оцінки запасів та ресурсів за класифікаційною системою PRMS і носить рекомендаційний характер. 

Повідомляємо надрокористувачів про можливість подання матеріалів геолого-економічної оцінки запасів та ресурсів вуглеводнів виконаних, як за національною класифікацією, так і за класифікаційною системою PRMS на розгляд ДКЗ для виконання державної експертизи та оцінка запасів корисних копалин.