(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Методичні рекомендації щодо застосування класифікації запасів та ресурсів нафти і газу за системою управління вуглеводневими ресурсами (Petroleum Resources Management System – PRMS)

Державна комісія України по запасах корисних копалин розробила Методичні рекомендації щодо застосування класифікації запасів та ресурсів нафти і газу за системою управління вуглеводневими ресурсами (Petroleum Resources Management System – PRMS).

Система управління вуглеводневими ресурсами PRMS створена світовою професійною спільнотою нафтогазової галузі відповідно до вимог підтримки нафтогазових проектів або управління портфелями активів. 

Методичні рекомендації створені на основі оновленої версії PRMS переглянутої у 2018 році і містять загальні фундаментальні принципи оцінки та класифікації запасів і ресурсів вуглеводнів, що забезпечать впровадження єдиної термінології та понять, які використовуються в класифікації запасів і ресурсів за PRMS, в нормативно-правовій площині України.

Разом з цим документ спрямований на методичну допомогу щодо оцінки запасів та ресурсів за класифікаційною системою PRMS і носить рекомендаційний характер.