(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У ВСЕСВІТІ: РЕСУРСНО-ЕНЕРГОІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Державна комісія України опублікувала монографію Бугайова О.П., Рудька Г.І., Білявського Г.О., Яцишина А.В. «Екологічна безпека людини у Всесвіті: ресурсно-енергоінформаційний аспект», в якій описано природно-ресурний потенціал та межі його використання людством, схарактеризовано науку і філософію як форму суспільної свідомості, представлено нову парадигму науки та філософії, наведено емпіричні підтвердження полівихрової парадигми системи імпульс–відгук, проведено системно-структурне моделювання як вид геометричного формалізму математики і метод якісного пізнання світу, розкрито екосистему планета–людство, присвячена екосистемі планета–людство, соціуму й особистості в перехідний період, сучасному стану суспільства, проблемам екологічної безпеки та глобалізації, матерії і свідомості, психофізиці, ноосферній (енергоінформаційній) трансформації людини.

Монографія є колективною працею авторів, які мають солідний науковий та професійний досвід у сфері вирішення сучасних практичних і теоретичних екологічних проблем, а також висунення нових ідей і знань про навколишній світ, динаміку розвитку процесів на основі нового підходу до пояснення походження Всесвіту і людини. 

Підхід авторів до розуміння будови навколишнього світу революційний, заснований на Законі Змін і його полівихровій парадигмі. Ідея полівихрової концепції системи імпульс–відгук є продовженням і розширенням наукових ідей і знань, висвітлених ще в працях мислителів Стародавнього Китаю, Єгипту, Індії, Стародавньої Греції. Сформульовано аксіоми Первинного Середовища світу та основний закон його спрямованої зміни. Побудовано структурні моделі полівихрової системи. Запропоновано концепцію формування планетно-зіркових систем. Вирішено проблему природи свідомості.