тел. (044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

СУЧАСНИЙ ТЕХНОГЕНЕЗ ТА ІНЖЕНЕРНЕ ОСВОЄННЯ ЛЬОСОВИХ МАСИВІВ

Обґрунтовано концептуальні засади уявлень про техногенну геоенергети ку льосів, аналітично описано варіативне й модельне визначення гідрогеомеханічної стійкості льосів за техногенних змін їхніх властивостей зволоженням, мінералізованими водами, динамічними навантаженнями. Наведено критеріальний діапазон передзсувного потенціалу активації, варіативні коефіцієнти стійкості і коригувальні множники, параметри способу захисту будівель і параметри ротиміграційного екрана для льосових основ.

Матеріал монографії знадобиться в навчальному процесі при викладанні дисциплін “Механіка гірських порід”, “Механіка ґрунтів, основи і фундаменти”, Інженерні споруди”, “Інженерна геодинаміка”, “Ґрунтознавство”, а також для подальшої розробки й удосконалення методів захисту інженерних споруд на льосових ґрунтах.

Сучасний техногенез та інженерне освоєння льосових масивів / За ред. І.О. Садовенка. Київ–Чернівці: Букрек, 2019. 272 с.