тел. (044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА В УКРАЇНІ. ТЕМАТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА В УКРАЇНІ. ТЕМАТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ / Г.І. РУДЬКО (книга видана англійською мовою)
GEOLOGICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT IN UKRAINE. CASE STUDIES AND APPLICATION / BY H.I. RUDKO

Визначено систему управління ресурсами корисних копалин як складного комплексу юридично-правових, геолого-економічних та соціально-політичних чинників. Наведено концепції державної та комерційної геолого-економічної оцінок родовищ корисних копалин, поняття про ренту та її роль у гірничій галузі. Описано процедуру геологічного супроводу використання надр, зокрема специфіку правових відносин у процесі використання надр.

Проаналізовано структуру геологічної галузі та основних виконавців геолого-економічної оцінки. Схарактеризовано процедуру геолого-економічної оцінки для різних видів користування надрами, техніко-економічне обґрунтування кондицій родовищ.

Для геологів, екологів, географів, надрокористувачів, іноземних організацій, працівників державних установ, юристів, студентів геологічних, гірничих, юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, широкого загалу читачів.  

Geological and economic assessment in Ukraine / by H.І. Rudko. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2021. – 121 p. : іl.
Надруковано видавництвом LAP LAMBERT Academic Publishing в якості ілюстрації геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин в Україні для залучення іноземних інвестицій.