тел. (044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

ПРОВАЛИ. ДЕФОРМАЦІЇ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ НАД ГІРНИЧИМИ ВИРОБКАМИ І КАРСТАМИ

Висвітлено закономірності утворення провалів земної поверхні над підземними порожнинами – гірничими виробками і карстовими печерами. Наведено приклади великих провалів, розкрито фізичний механізм утворення провалів на основі вчення про склепіння рівноваги і ядро текучості. Описано механізм утворення провалів над горизонтальними виробками, суцільним виробленим простором і при видобутку корисних копалин через свердловини. Охарактеризовано провали в зонах розвитку гіпсового і соляного карсту. Запропоновано методи досліджень і прогнозування карсту. Дано практичні рекомендації щодо попередження провалів, зокрема шляхом гідравлічного закладання підземних порожнин, висвітлено способи їх рекультивації. Описано досвід моніторингових досліджень у провалонебезпечних зонах.

Для фахівців у галузях гірничої справи, карстології, будівництва, а також для студентів відповідних ВУЗів. 
Рудько Г.І., Гайдін А.М. Провали. Деформації земної поверхні над гірничими виробками і карстами. Київ–Чернівці: Букрек, 2019. 196 с.