тел. (044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Останні публікації

Третя науково-практична конференція: «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування»

4–7 жовтня 2016 року в м. Трускавець Державною комісією України по запасах корисних копалин під патронатом Державної служби геології та надр України проведено Третю науково-практичну конференцію: «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування». Захід відбувся за підтримки ПАТ «Укргазвидобування», ДТЕК Нафтогаз, ПАТ «НАК «Надра України», групи «Гео Альянс», ТОВ «Карпатигаз», ТОВ «Надра Юзівська» .

В роботі Конференції прийняли участь понад 100 спеціалістів, з них 30 докторів та 50 кандидатів наук, представники Кабінету Міністрів України, провідні фахівці Навчально-наукового інституту «Інститут геології» Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Інституту геологічних наук НАН України, Інституту геології та геохімії горючих копалин НАН України, Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу, Криворізького національного університету, Львівського національного університету ім. І. Франка, Національної металургійної академії України, ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України», Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького, представники міжнародної консалтингової компанії «Ryder Scott», ПАТ «Укргазвидобування», ДТЕК Нафтогаз,  ПАТ «НАК «Надра України», групи «Гео Альянс», ТОВ «Карпатигаз» та інші представники провідних державних та приватних компаній геологічної, гірничо- та нафтодобувних галузей, надрокористувачі.

Пленарні та секційні засідання проходили під керівництвом Співголови Оргкомітету доктора геолого-мінералогічних наук, доктора географічних наук, доктора технічних наук, професора, голови Державної комісії України по запасах корисних копалин Рудька Георгія Ілліча. 
Конференція проходила в доброзичливій робочій атмосфері.

На Конференції були розглянуті актуальні питання розвитку геологічної галузі України (загалом близько 100 доповідей); був організований круглий стіл щодо комерційної геолого-економічної оцінки родовищ вуглеводнів.

Основними тематичними напрямками Конференції були:

  • Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин, їх зіставлення, застосування, адаптація до провідних світових класифікацій;
  • Інвестиційний потенціал мінерально-сировинної бази України;
  • Методика і практика геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин;
  • Правові аспекти надрокористування в Україні;
  • Механізм рентних платежів і оподаткування користування надрами, їх оптимізація;
  • Питання енергетичної незалежності України. Нарощування енергетичного потенціалу держави;
  • Екологічна безпека у зв’язку із розробкою родовищ корисних копалин;
  • Перспективи оптимального використання питних і мінеральних підземних вод. Інвестиційні проекти;
  • Економічна привабливість надрокористування. Техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки родовищ корисних копалин;
  • Проблеми медичної геології.

Учасники конференції одностайно відзначили високий рівень фундаментальних і прикладних досліджень, представлених у доповідях і орієнтованих на вирішення актуальних наукових і практичних завдань у галузі надрокористування, геології, екології та медичної геології; активну участь у роботі конференції та зростаючий інтерес до проблем надрокористування міжнародних компаній; відзначено, що незважаючи на високі результати наукових досліджень і можливість їх реального використання у виробництві, практично відсутні взаємовідносини «наука-виробництво».

За результатами проведення Третьої науково-практичної конференції: «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» видано збірник наукових матеріалів Конференції.