тел. (044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

ЧЕТВЕРТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ»

6–10 листопада 2017 р. в м. Трускавець Львівської області відбулась Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування», організована Державною комісією України по запасах корисних копалин за підтримки Державної служби геології та надр України. Захід було присвячено 100-річчю Геологічної служби України та 25-річчю Державної комісії України по запасах корисних копалин.
Метою Конференції було підвищення ролі надрокористування в Україні, розвиток міжнародного співробітництва з питань надрокористування, вирішення питань залучення інвестицій в мінерально-сировинний комплекс держави, обмін досвідом з геологічного вивчення та використання надр; обговорення актуальних проблем геологічної галузі й надрокористування; проблеми нарощення мінерально-сировинної бази України, визначення  нових напрямів наукових досліджень.
 
 
В роботі Конференції прийняли участь понад 200 спеціалістів, з них 20 докторів та 40 кандидатів наук, провідні фахівці Навчально-наукового інституту «Інститут геології» Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Інституту геологічних наук НАН України, Інституту геології та геохімії горючих копалин НАН України, ДП «Український державний геологорозвідувальний інститут», Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу, Львівського національного університету ім. І. Франка, ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України», Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького, представники міжнародної консалтингової компанії «Ryder Scott», ПАТ «Укргазвидобування», ДТЕК Нафтогаз, ПАТ «НАК «Надра України», НДПІ ПАТ «Укрнафта», ТзОВ «Інститут «ГІРХІМПРОМ», ТОВ «Карпатигаз», ДП «СКК «Моршинкурорт» та інші представники провідних державних та приватних видобувних та сервісних компаній геологічної, гірничо- та нафтодобувної галузей, органів місцевого самоврядування, надрокористувачі.
 
Пленарні та секційні засідання проходили під керівництвом Співголови Оргкомітету доктора геолого-мінералогічних наук, доктора географічних наук, доктора технічних наук, професора, голови Державної комісії України по запасах корисних копалин Рудька Георгія Ілліча. 
Конференція проходила в доброзичливій робочій атмосфері.
 
На Конференції були розглянуті актуальні питання розвитку геологічної галузі України (загалом близько 100 доповідей); був організований круглий стіл щодо комерційної геолого-економічної оцінки родовищ вуглеводнів.
 
Основними тематичними напрямками Конференції були:
 • Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин, їх зіставлення, застосування, адаптація до провідних світових класифікацій;
 • Інвестиційний потенціал мінерально-сировинної бази України;
 • Методика і практика геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин;
 • Правові аспекти надрокористування в Україні;
 • Механізм рентних платежів і оподаткування користування надрами, їх оптимізація;
 • Питання енергетичної незалежності України. Нарощування енергетичного потенціалу держави;
 • Екологічна безпека у зв’язку із розробкою родовищ корисних копалин;
 • Перспективи оптимального використання питних і мінеральних підземних вод. Інвестиційні проекти;
 • Економічна привабливість надрокористування. Техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки родовищ корисних копалин;
 • Використання відновлюваних джерел енергії, стан та перспективи;
 • Проблеми медичної геології.
 
Учасники конференції одностайно відзначили високий рівень фундаментальних і прикладних досліджень, представлених у доповідях і орієнтованих на вирішення актуальних наукових і практичних завдань у галузі надрокористування, геології, екології та медичної геології; активну участь у роботі конференції та зростаючий інтерес до проблем надрокористування міжнародних компаній; відмічено, що незважаючи на високі результати наукових досліджень і можливість їх реального використання у виробництві, практично відсутні взаємовідносини «наука-виробництво».
 
В своїх доповідях учасники Конференції піднімали питання розвитку єдиної міжнародної нормативно-методичної бази з геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин, гармонізації Національної Класифікації України з такими міжнародними системами класифікації ресурсів як PRMS, CRIRSCO, РКООН-2009. 
Запропоновані стратегії розвитку мінерально-сировинної бази України, описаний сучасний стан та перспективні об’єкти для подальшого інвестування.
Здійснений аналіз сучасного стану правового забезпечення владних повноважень у вітчизняній сфері надрокористування щодо управління родовищами корисних копалин та надані пропозиції щодо забезпечення розмежування повноважень у цій сфері.
 
Зазначено, що Україна володіє потужним вуглеводневим потенціалом надр, тому першочерговим завданням при вирішенні питання енергетичної незалежності України є пошук і розвідка нових родовищ вуглеводневої сировини.
 
У низці доповідей вперше було розглянуто використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії в Україні, зокрема гідротермальної енергії та інших нетрадиційних енергоносіїв, наведено приклади успішних наукових і технічних проектів тощо.
 
Були розглянуті основні чинники екологічних загроз, спричинені гірничодобувними роботами, запропоновані шляхи мінімізації та ліквідації негативного впливу на довкілля.
 
У числі обговорюваних тем були перспективи оптимального використання питних і мінеральних підземних вод, регіональні проблеми медичної геології.
За результатами проведення Четвертої міжнародної науково-практичної конференції: «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» видано збірник наукових матеріалів Конференції, який цього року виявився рекордним по кількості запропонованих статей і розділений на 2 томи.